Duyurular

Seyhan Belediye Bakan Zeydan Karalar, inaat sekt顤nn lkelerin kalknmasna 霵emli katklar sa簰ad蹥n belirterek, bu anlamda Adanann da kalknabilmesi i蓾n inaat sekt顤nn 霵nn a踦lmas gerekti簨ni s騽ledi. Karalar, Bakan Yardmcs Aydn Uslupehlivan ve ilgili birim mdrleri ile birlikte Adana Mteahhitler Birli簨nin yeme簨ne katld. Adana Mteahhitler Birli簨 Bakan Sedat Teoman Grsesli, yemekte yapt蹥 konumada, g氍 ve 蓷rpk kentlemeye vurgu yaparak Seyhann bir蔞k sorunu oldu繠nu ve bu sorunlarn 踤zm orta蹥 olmak istediklerini s騽ledi. Grsesli, "Adana byk bir kent, sorunlar da byk. Adanann en byk sorunlarndan bir tanesi de g氍tr. En byk g氍 de Seyhan il蔒si almaktadr. G氍 nedeniyle 蓷rpk kentleme ortaya 踦kmtr. 琄ceki siyasiler bu 蓷rpk kentlemede oturanlara iskan vermilerdir. Kentli olmak baka bir eydir. 祹yle bir bakld蹥nda Adanada kimse gneye gitmek istemiyor, hep kuzeye g氍 etmek istiyor. Biz insanlarn gneye de gitmesini istiyoruz. Bu sorunlarn 踤zlebilmesi i蓾n mteahhitler birli簨 olarak Seyhan Belediye Bakan Zeydan Karalarn 踤zm orta蹥 olmak istiyoruz, olaca蹥z da. 祹yle bir bakt蹥mzda 蔞k gzel bir nehrimiz var. Ama nedense ne sa蹥ndan nede solundan faydalanamyoruz" dedi. 嵣毷AT SEKT烼逴逴 烰EM Mteahhitler Birli簨 lokalinde ger蔒kletirilen yemekteki konumasnda inaat sekt顤nn lkelerin kalknmasna 霵emli katklar sa簰ad蹥na dikkat 蔒ken Seyhan Belediye Bakan Zeydan Karalar, inaat sekt顤nn 霵nn a踦lmas gerekti簨ni s騽ledi. Bakan Karalar, "1980-2000 yllar orasnda lkenin kalknmasnda rol oynayan 2 sekt顤 vardr. Biri tekstildir di簟ri ise inaattr. Halen inaat sekt顤 Trkiyenin kalknmasnda 蔞k nemli fakt顤dr ve olmaya devam edecektir. Sadece lkemizde de簨l, gelien btn lkelerde inaat sekt顤 蔞k 蔞k 霵emlidir. Bunun sonucunda inaat sekt顤nn 霵n a蔂ak gerekir. Adana niteliksiz g氍 alyor ama nitelikli g氍 veriyor. Burada niteliksiz g氍 de alan nitelikli g氍de veren Seyhan. Adana yaklak 7-8 senedir 50 bin civarnda g氍 alyor, 60-65 bin civarnda g氍 veriyor. G氍 verdi簨 insanlar ise kendini yetitirmi nitelikli Adanaya faydal olacak kiiler. Gndz nfusumuz 1.6 milyon gece nfusumuz ise 800 bin... hizmet i蓾n 800 bin zerinden yardm alyoruz. 1.6 milyona hizmet ediyoruz. Buda hizmetler a踦sndan belediyemizin bir dezavantaj" ifadelerini kulland. "HERKES G烼EV嵣 YAPACAK" Seyhann imar sorunun almas i蓾n her trl 霵eriye a踦k olduklarn belirten Bakan Karalar, mteahhitlerin ilerini kanunlara uygun binalar yapmasn istedi. Karalar, "Seyhanda imar sorunlarnn almas ile ilgili ne 霵eriniz varsa biz hazrz. Adanann ekonomisini canlandracaksak birinci derece inaat yapaca蹥z. Ada ada m, parsel parsel mi sorunu 踤zeriz bilemem ama yeter ki sizin 霵nz a蓷lm. Biz do繢u yapaca蹥z do繢u 蓷laca蹥z. Sizlerin 霵n a蓷ca蹥z ama sizde do繢u 蓷lacaksnz! 100 metre aldm 110 metre yapaym aman olsun artk olamayacak. 11 kat aldm 13 kat yapaym asla olmayacak. 31,5 metre ykseklik 32 metre ykseklik yapamazsnz bu asla olmayacak. Ben arkadalarmla gurur ve onur duymak istiyorum. E簟r ruhsat alrken bir i yaptrrken para ilikisine girerseniz 2 elim yakanzda olur. Bunu biz kesmek zorundayz. Hepimiz do繢u yapaca蹥z, do繢u 蓷laca蹥z. Yanl yapann hep birlikte stne gidece簨z" eklinde konutu. KENTSEL D烰嗍逭 毷RT Adanada kentsel yenilemenin art oldu繠nu ve en byk yenilemenin de Seyhann ihtiyac oldu繠nu belirten Bakan Zeydan Karalar en byk iste簨nin bu yenilemeyi yaparken Adanal mteahhitler ile 蓷lmak oldu繠nu s騽ledi. Karalar, "Seyhanda yaplmas gereken 蔞k 霵emli ve byk iler var. Hepsine biran 霵ce balamak istiyorum. Barbaros Mahallesinde TOK 蓷lm, 霵emli bir yol kat etmi. Onu sfrdan alsam 2 seneye daha ihtiyacmz var. Barbaros Mahallesindeki projeyi de簨tirdik tamam dediler. Hak sahibine yzde 29 ortalama vermilerdi yzde 45e 蔒ktik. Yzde 15 kar vard yzde 5e 蔒ktik. Dedi簨miz her eyi kabul ettiler. Biz Adanada yerli mteahhitlerle 蓷lmak istedik dedim. Adanal 蓷lsn, Adanal kazansn, Adana kazansn. 愫aleye Adanal firmalarn katlmasn istiyoruz. Nasl katlmas gerekli? Bir konsorsiyum kurulsun. Gerekli 蓷lmalar yaplsn. Bunlar da 霵mzdeki gnlerde yine konuaca蹥z." dedi. Konumalarn ardndan birlik yeleri Seyhan Belediye Bakan Zeydan Karalara sorularn iletti.